L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha liderat un estudi que ha permès detectar que la taxa de tuberculosi multiresistent a la zona rural de Cubal (Angola) és quatre vegades superior a l'estimada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquest estudi ha tingut la participació d'un expert de la Unitat de Suport a la Recerca de l'Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya Central.

En concret, els experts de Vall d'Hebron han confirmat que la taxa de tuberculosi multiresistent primària (és a dir, pacients que tenen la malaltia per primera vegada) és del 8% (l'OMS l'estimava en el 2,8%). En el cas de la tuberculosi multiresistent secundària (pacients que ja han tingut la malaltia prèviament), la taxa és del 71% (l'OMS l'estimava en el 21%). L'estudi s'ha publicat a la revista Emerging infectious diseases.

Israel Molina, coordinador de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional del Servei de Malalties Infeccioses de Vall d'Hebron, ha detallat que els investigadors van observar que hi havia un elevat fracàs dels tractaments contra la tuberculosi entre els pacients que arribaven a aquest hospital. Per aquest motiu, es va iniciar un estudi conjunt per detectar la taxa de tuberculosi multiresistent als tractaments entre el Servei de Malalties Infeccioses i el Servei de Microbiologia de Vall d'Hebron.

El primer pas va ser enviar un aparell de diagnòstic molecular a l'hospital Nossa Senhora da Paz a Cubal, per tal de detectar la presència de tuberculosi multiresistent entre els pacients. D'aquesta manera, explica Ariadna Rando, del Servei de Microbiologia de Vall d'Hebron, «a Angola es feia un diagnòstic ràpid en menys de dues hores només amb l'esput, i, posteriorment, les mostres s'enviaven congelades a Vall d'Hebron, on ens encarregàvem de corroborar el diagnòstic». Per fer una analítica de multiresistència completa és necessari un laboratori altament especialitzat i amb elevats nivells de seguretat. Dos factors que compleixen els laboratoris de Microbiologia de Vall d'Hebron.