L'Ajuntament de Cardona ha iniciat un procés participatiu obert a tota la població per decidir el futur de l'antiga colònia minera Arquers. Els veïns podran participar-hi responent una enquesta (ja disponible al web de l'Ajuntament) que es passarà també a tots els assistents durant les sessions participatives previstes per als dies 20 i 30 de juny i 11 de juliol. Per iniciar el procés de reflexió entorn de la colònia, l'Ajuntament ha mantingut reunions amb totes les persones que hi resideixen per conèixer-ne l'opinió i explicar-los les propostes perquè hi segueixin vivint. Es pretén que sigui un canal per recuperar la colònia i que tothom pugui proposar, debatre i decidir quin ha de ser el seu futur.

L'alcalde, Ferran Estruch, ha explicat que l'objectiu és definir amb el consens de tota la població què cal fer a la colònia Arquers més enllà dels habitatges, ja que la zona accepta també altres usos, com equipaments i zones verdes. La finalitat, també, és regularitzar la situació dels residents actuals, així com millorar la connexió de la colònia amb el nucli urbà i recuperar els habitatges buits. En aquest sentit, una de les possibilitats que s'està proposant com a solució seria la implantació d'un programa de masoveria urbana -cessió d'ús de l'habitatge a canvi que l'inquilí en faci la rehabilitació i el manteniment. Amb tot, les accions que quedaran recollides en el document que es comença a dibuixar amb el procés participatiu es desenvoluparan a mitjà i llarg termini.

L'antiga colònia Arqués ocupa prop de 90.000 m2 als afores del nucli en uns terrenys públics des que l'empresa Unión de Explosivos Río Tinto (l'actual Ercros) els va cedir fa uns anys a l'Ajuntament. Durant dècades hi havien viscut els miners i les seves famílies, però amb la crisi i el tancament de la mina aquest nucli es va anar despoblant. Actualment hi queden drets 61 habitatges, dels quals n'hi ha 19 en tan mal estat que no se'n preveu ni la rehabilitació, i dels 42 restants, n'hi ha la meitat d'ocupats, majoritàriament per miners o les seves vídues i familiars.

Estudi de la colònia Manuela

De manera paral·lela, la Diputació de Barcelona ha fet un estudi d'optimització de la colònia Manuela de Cardona, un document que analitza i proposa millores en la gestió, administració i explotació dels immobles d'aquesta antiga colònia minera.

La colònia Manuela està formada per un conjunt de 24 habitatges de propietat municipal, que havia estat i encara és, en part, residència dels antics treballadors de les empreses mineres del municipi. Aquest estudi complementa el realitzat l'any 2015 per a l'optimització d'un conjunt d'habitatges de la colònia dels Arquers, també a Cardona.

L'estudi de la colònia Manuela es desenvolupa en dues fases que inclouen aspectes tècnics, econòmics i jurídics. La primera fase inclou una recerca i explotació de dades a partir de la qual es determinen i identifiquen les fortaleses i problemàtiques existents. En aquest cas s'han estudiat 21 habitatges, dels quals nou estan ocupats i en bon estat i la resta presenta diferents nivells de conservació. El treball ha elaborat un inventari del conjunt en el qual es fan constar les dades d'identificació i localització més rellevants i la seva situació física.

La segona fase és propositiva i defineix els objectius i estratègies municipals amb el plantejament de propostes d'actuació i un conjunt de 12 actuacions a seguir agrupades en tres programes que fan referència a l'adequació legal dels habitatges, les persones residents i el parc residencial.

L'alcalde de Cardona va rebre ahir l'estudi de mans del diputat d'Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut. Aquest estudi complementa el que la Diputació ja va fer entre el 2015 i el 2017 sobre la colònia Arquers, que ha estat la base del procés participatiu que s'obre ara. Estruch va demanar que la Diputació acompanyi l'Ajuntament en el procés de transformació urbanística i social de la colònia Arquers amb suport econòmic i jurídic.