Crear un servei d'assessorament i suport a les persones LGTBI (lesbianes, gais, trans, bisexuals, i intersexuals), difondre els seus drets perquè puguin denunciar situacions discriminatòries, i fer campanyes en espais públics, centres educatius i equipaments sanitaris o esportius per ajudar a «visibilitzar» l'existència d'aquest col·lectiu. Són algunes de les setanta propostes que recull el pla comarcal que han elaborat l'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages en suport a les persones LGTBI de la comarca, on fins ara s'ha actuat molt poc en defensa d'aquests col·lectius.

El pla s'ha elaborat a partir d'una diagnosi sobre la situació en què es troben aquestes persones a la comarca del Bages, que ja es va donar a conèixer el maig, i que constata que hi ha discriminació en diversos àmbits. Ahir es va presentar el full de ruta per combatre-la, conscients que «hi ha molta feina per fer», però amb el convenciment que «ara disposem d'una eina útil basant-se en un coneixement rigorós de què passa a la comarca», apuntava el conseller comarcal d'acció social, Albert Marañón, que va denunciar les discriminacions «sovint subtils» de què són víctimes aquests col·lectius «i davant les quals no ens podem conformar». Va parlar des del menyspreu o l'exclusió, fins a l'assetjament escolar contra aquestes persones, «que sovint han d'amagar la seva identitat o orientació sexual a l'espai públic».

En aquest mateix sentit es va pronunciar la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz, convençuda que «amb aquest full de ruta hi haurà un abans i un després a Manresa i a la comarca», i la cap de l'oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona, Mireia Daniel, es va comprometre amb el suport econòmic de la Diputació en la implementació d'aquestes polítiques.

Accions transversals

El pla comarcal té com a objectius bàsics combatre la LGTBIfòbia, visibilitzar la diversitat efectivosexual i de gènere, i incorporar la perspectiva LGTBI a les administracions. Ho va explicar Maria Rodó, investigadora del grup de recerca Gènere i TIC, de la UOC, que ha treballat en el procés de diagnosi i elaboració del pla.

Va destacar la transversalitat amb què s'han d'aplicar aquestes mesures, incidint en totes les àrees de l'administració, no tan sols en la d'Igualtat, entenent que d'una manera o altra totes intervenen amb col·lectius diversos, des de la gent gran, fins a la infància o la joventut. Va parlar de fer formació al personal docent, campanyes en equipaments esportius, i de donar suport a entitats que treballen amb les persones LGTBI, així com fer exposicions, cicles de cinema, o altres iniciatives que ajudin «a fer xarxa» a favor d'aquests col·lectius.