El nou col·lector de salmorres és una de les peces clau per a la transició que ha de fer la mineria del Bages, ja que necessita d'una capacitat més gran de la futura canonada per poder evacuar la màxima quantitat possible de sal-morra cap al mar per posar a treballar a ple rendiment algunes de les activitats que ICL té projectades o fins i tot ja en marxa, com la nova planta de purificació de sal de Sallent, inaugurada el maig passat. Actualment, però, tot apunta que aquesta instal·lació no estarà a punt fins a final del 2021 o, més probablement, ja al 2022.

Segons fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua, que és l'organisme que ha portat a terme la redacció del projecte i que n'ha de tutelar el procés d'adjudicació i construcció, en aquest any 2018 ha de començar el procés d'expropiació efectiva dels terrenys per on ha de passar la canonada, i s'iniciarà pel tram que va de Castellgalí fins a la depuradora d'Abrera, d'uns 30 quilòmetres. També serà per aquest tram per on començaran els treballs de construcció del nou col·lector, un inici que se situaria a la segona meitat del 2019. El termini d'execució previst és de 30 mesos, per la qual cosa la canalització es calcula que estarà a punt cap al 2022. El primer tram tindrà un cost de prop de 46 milions d'euros. Per al total de la infraestructura, serà una mica superior als 100 milions d'euros. Les obres es licitaran pel sistema convencional. El 90% de la inversió serà a càrrec dels usuaris que fan ús d'aquest col·lector, i el 10% restant l'assumirà la Generalitat.

Originalment, el col·lector de salmorres de la conca del riu Llobregat tenia com a objectiu interceptar els abocaments d'aigua salina que les mines de potassa de Cardona, Súria i Sallent realitzaven al riu amb el propòsit de conduir-los fins al mar per tal de reduir les concentracions salines de l'aigua del riu Llobregat. Amb posterioritat, aquest col·lector va passar també a recollir l'any 2000 els residus salins de l'empresa Solvay a Martorell i nous residus salins industrials de la part baixa de la conca del Llobregat, així com també el rebuig dels tractaments avançats a les plantes de potabilització d'Abrera (electrodiàlisi) i de Sant Joan Despí (osmosi inversa). Els usuaris actuals del col·lector de salmorres són Salinera Cardona, Iberpotash a Súria, Sallent, i Balsareny; la potabilitzadora del Llobregat d'ATLL (planta d'electrodiàlisi reversible, a Abrera); les empreses Solvin i Ecocat (Martorell); el Club de Golf Prat, vinculat a la depuradora de Terrassa-Les Fonts (Terrassa); la potabilitzadora de Sant Joan Despí; i la depuradora del Prat de Llobregat.

La infraestructura

La iniciativa suposarà l'expropiació o ocupació temporal d'un total de 995 ?nques distribuïdes entre 21 municipis, 17 dels quals són del Bages. El que té més ?nques afectades és Sallent (202), seguit de Sant Fruitós (97), Manresa (96) i Súria (84). Segons el projecte, la futura canonada, dimensionada amb cabals superiors a l'actual, serà la que s'utilitzarà cada dia per a l'evacuació ?ns al mar de la salmorra provinent de l'explotació minera del Bages, mentre que la que ara hi ha en servei (que l'any que ve farà 30 anys) es mantindrà en reserva per a possibles emergències.