El grup municipal del PSC a Castellnou (que actualment és a l'oposició amb dos regidors) ha criticat l'augment de sou aprovat per a un dels regidors de l'equip de govern, aprovat en un ple extraordinari. Segons els socialistes -que fins al mes d'abril passat tenien l'alcaldia-, el republicà Lluís Thomen ha passat de cobrar «300 euros al mes per cada Junta de Govern Local a la que assistia», a cobrar-ne «1.100 al mes per portar les carteres d'Hisenda i Protecció Civil». En un comunicat, el grup municipal socialista retreu que l'actual alcalde de Castellnou, Domènec Orrit, «va prometre i va fer ostentació que els sous de l'Ajuntament, serien inferiors als de l'etapa de l'alcalde Francesc Martínez»; i que amb aquest acord «s'incrementa notablement la partida destinada a càrrecs institucionals, perquè al sou aprovat, cal afegir-hi els costos de la seguretat social, de manera que la promesa del batlle queda en paper moll». Per als socialistes, Thomen té unes responsabilitats que «en cap cas suposen una gran dedicació i que encobreixen una voluntat clara de beneficiar aquest regidor».

D'altra banda, la mateixa formació ha presentat un recurs contra una modificació de crèdit per un import total de 202.372,06 euros «per pagar el mateix import, de despeses no cobertes per cap altre ingrés». El PSC argumenta el recurs en «la falta d'activitat de govern, la manca de gestions davant altres administracions per cobrir, almenys 75.300 euros, de despeses que s'haurien pogut obtenir de la Generalitat, de la Diputació o del Consell Comarcal». Per als socialistes, «és una mostra més del mal funcionament de l'Ajuntament i un greu problema per la tresoreria perquè queda reduïda en un import molt rellevant. En lloc de recórrer a la tresoreria, un equip de govern eficient aniria a buscar ajuts externs».