L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha procedit a la clausura temporal de la discoteca Monn's que hi ha en aquest municipi perquè l'empresa titular del negoci no ha entregat tota la documentació requerida des que se li va atorgar la llicència d'activitat a començameht d'aquest any.

A més a més, s'ha obert un expedient sancionador per valor de 900 euros a la mateixa discoteca per motius de contaminació acústica. Davant les diverses queixes rebudes al llarg dels últims mesos, l'Ajuntament va procedir a fer una inspecció i control dels nivells sonors del local, que els resultats van situar per sobre del màxim permès, i així es va acreditar que no es complien els valors límit d'immissió sonora en aquests ambients exteriors.

Per tot plegat, l'Ajuntament ha ordenat la clausura fins que no es doni compliment als requisits imposats a la llicència en matèria de sorolls i de controls perceptius per al seu exercici.

El cas serà traslladat a la Direcció General d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives com a òrgan competent en matèria d'inspecció i sanció dels establiments oberts al públic.