D'acord amb el que es va anunciar el passat dia 21 de gener, amb la voluntat de màxima transparència, el P. Abat de Montserrat ha constituït una comissió independent encarregada d'estudiar possibles casos d'abusos sexuals a menors que afectin la comunitat benedictina.

Aquesta comissió de transparència és el compromís que es pren des de l'abadia després de la denúncia que s'ha fet pública de l'exescolta Miguel Ángel Hurtado, que hauria patit abusos sexuals per part d'un monjo de Montserrat quan tenia 16 anys.

La comissió està integrada pels següents membres:

- Il·lma. Sra. Cristina Vallejo Ros, advocada, diputada de la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

- Dr. Xavier Pomés Abella, metge.

- Sra. Begoña Elizalde Raso, psicòloga.

- P. Bernat Juliol Galí, monjo de Montserrat, amb veu i sense vot.

Aquesta comissió posa a disposició de qui ho desitgi una adreça de correu electrònic, transparencia.montserrat@gmail.com, a la qual es pot enviar qualsevol informació sobre fets relacionats amb el tema d'abusos sexuals a menors vinculats a la comunitat de Montserrat.

A partir d'aquest moment, la comissió determinarà el seu protocol de funcionament i fixarà els terminis que consideri convenients per realitzar la tasca que li ha estat encomanada. Quan es donin a conèixer les conclusions dels treballs d'aquesta comissió, el Monestir, fidel a la seva voluntat de servei i de treball a favor de la justícia, prendrà totes les mesures que es considerin oportunes.