La Plataforma Salvem el Pla de Bages reitera que el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que està redactant l'Ajuntament de Sant Fruitós va en contra de la preservació de les zones sensibles del municipi i que, en els termes que s'està plantejant, és «clarament especulatiu» perquè opta «per tot el contrari, que és per definir uns àmbits que són susceptibles d'acollir nous usos d'activitat econòmica».

El col.lectiu, que va donar a conèixer la seva creació a principi d'any i que al llarg d'aquest mes de gener ha anat promovent recollides de firmes d'adhesió al seu manifest fundacional, ha fet públic un comunicat en què manifesta que «en cap cas la nostra plataforma ha fet cap menció a que el POUM prevegi la urbanització directa de cap polígon industrial nou, sinó a les reserves de sòl per a futurs desenvolupaments».

Aquesta declaració inicial és en resposta al comunicat que a mitjan mes (vegeu edició del 17 de gener) va fer l'equip de govern fruitosenc (Gent Fent Poble i PSC) en què l'executiu local replicava que el futur pla «no permet la urbanització directa de cap polígon industrial nou ni preveu el canvi de classificació del sòl rústic actual, motiu pel qual no és cert que es prevegi poder urbanitzar zones industrials noves». I hi afegia que el que es proposa és «establir unes àrees que en cas de necessitat, en el termini dels propers 25 anys, puguin ser els espais, i no uns altres, que puguin ser adaptats a les necessitats del moment». Aquest model, deia l'equip de govern, «ni és especulatiu ni és destructiu del medi. Al contrari, això preserva el Pla de Bages de l'aparició incontrolada o sense criteri de zones industrials urbanitzades i buides».

La plataforma, però, ho veu molt diferent, i posa l'accent en aquestes reserves de sòl per a futurs desenvolupaments, encara que directament no suposin la creació de nous polígons. Incideix en què aquesta figura, en lloc de «blindar els àmbits naturals que han de quedar preservats de tota transformació», els fa susceptibles d'acollir nous usos. I argumenten que «l'experiència ens diu que l'estratègia de predefinir àmbits de creixement genera falses expectatives», i que «els espais naturals assenyalats acostumen a patir processos de degradació, es perden conreus, es fan usos impropis del sòl no urbanitzable i en definitiva es degrada el territori». En aquesta línia, reblen que «els àmbits sense una previsió de desenvolupament concreta i real no s'acaben materialitzant mai» i que «cal preveure creixements concrets i fonamentats en les necessitats reals del municipi».

En base a un document emès per l'Oficina Tècnica d'Avaluació Ambiental de les Comarques Centrals, la platafoma insisteix que el que es proposaria en el POUM «és injustificat» perquè, diuen, «lluny de suposar la preservació del Pla de Bages de l'aparició incontrolada de zones industrial urbanitzades i buides, la seva aprovació pot implicar una greu afectació d'espais sensibles i comprometre de manera definitiva la connectivitat entre àmbits d'interès natural i ambiental».

Salvem el Pla de Bages considera que del que es coneix fins ara del futur pla urbanístic (que encara ha de seguir una llarga tramitació) «es perceb que hi ha arguments sòlids per afirmar que s'estan proposant creixements sostenibles». I per afirmar-ho exposa que «el 39% de sol urbanitzat i no urbanitzat del municipi està avui pendent de desenvolupar», motiu pel qual el col.lectiu considera que «les reserves previstes [de sòl per a possibles activitats de futur], són desmesurades, poc concretes i sobrepassen les necessitats de l'àmbit municipal». La plataforma retreu que, segons el seu parer, no es tingui en compte «per a res que de les 1.257 hectàrees de sòl industrial de la comarca de Bages, entre el desenvolupat i el pendent de desenvolupar, el 54% està ocupat i el 39% està sense edificar o en venda».

La plataforma també concreta que «cal prioritzar la reutilització i adequació dels sòls ja urbanitzats i restar d'aquest àmbit els espais a preservar com l'entorn del bosc d'Olzinelles, de Santmartí o del torrent Bo, així com aquells espais que configuren el territori agrícola del municipi, entorn del parc de l'Agulla, Viladordis i la Sagrera».