El Patronat de la Muntanya de Montserrat ha tancat temporalment el pas de persones a la canal dels Arínjols per millorar l'estat de conservació d'aquest espai singular i els seus teixos. Aquesta canal és reconeguda en l'Inventari de boscos singulars de Catalunya, amb la població més abundant de teixos a Montserrat. Les teixedes mediterrànies són un hàbitat escàs i protegit per la Directiva Hàbitats de la UE.

El senderisme a la zona facilita l'activitat erosiva de l'aigua. Com que no hi ha un camí marcat, el pas de la gent desenterra i trepitja les arrels dels arbres i modifica l'estabilitat del sòl.

La canal s'ha tancat per tal de dur-hi a terme treballs d'estabilització, disposar d'un marge de temps sense pas de persones que ha de permetre estudiar l'evolució natural de la canal i servir per analitzar els resultats de les actuacions que es duran a terme sense la interferència de les persones ni del vandalisme.

Aquesta mesura restringirà el pas en uns 475 metres de la xarxa de camins de Montserrat (la xarxa primària de camins té una longitud de 126 km) i afectarà unes 40 vies d'escalada.