La sentència que ha emès el TSJC ha estat rebuda amb satisfacció al departament de Territori, no només perquè els dona la raó, sinó perquè, a més a més, és contundent quan explica, per exemple, que un acord de concessió ha de respectar els interessos de la part privada, però també de la públic, o quan posa negre sobre blanc com a causa de denegació del recurs el sistema que havia establert Autema per garantir uns beneficis que no li assignaven el pas de vehicles.

Diu la resolució judicial que com a «conseqüència del sistema [l'antic] els imports de la compensació van augmentar enormement entre l'any 1999 i el 2015 i en la fase final d'aquest període, el component més gran de la compensació corresponia a la disminució de trànsit i no pas als descomptes aplicats per la Generalitat sobre les tarifes».

I encara afegeix que el resultat d'aquell sistema «va ser un creixement notable dels resultats de la concessionària sobre els previstos al pla econòmic financer de l'any 1999, de manera que l'any 2010 els beneficis abans d'impostos van ser de 26,153 milions d'euros, van pujar a 47,535 milions d'euros el 2011 i van mantenir-se en línia ascendent fins als 74,341 milions d'euros de l'any 2015». En plena crisi econòmica del país, Autema havia aconseguit tenir els millors resultats de rendiment, tot i el descens notabilíssim del nombre d'usuaris. La compensació descompensada havia tingut els seus efectes en el compte de resultats de la concessionària de l'autopista que té un dels peatges més cars del país. El tribunal conclou després de valorar la situació econòmica i els informes que aporten tant Autema com Generalitat, que «la Generalitat de Catalunya, en la seva qualitat de titular del servei, està facultada per introduir variacions en el servei i, específicament, en el sistema tarifari durant la vida de la concessió i, eventualment, a corregir els desequilibris econòmics que es puguin produir tant en contra de la concessionària com en contra de l'administració». Per tant, el decret de concessió «no és inamovible».