Callús preveu iniciar en els propers mesos la rehabilitació del conjunt de les Tines dels Manxons, no només per preservar-les, sinó per covertir-les en un atractiu turístic visitable, i en un punt de referència en el marc de les rutes del Geoparc.

La proposta de rehabilitació del conjunt de tines, actualment en desús, preveu la conservació de la forma original de l'edifici per fer-lo visitable i convertir-lo en un centre informatiu i explicatiu de la Ruta de la Sal. Les tines dels Manxons, que el propietari ha cedit a l'Ajuntament perquè en faci la rehabilitació, són un conjunt patrimonial catalogat en l'Inventari de Béns Culturals elaborat per la Diputació de Barcelona. Es tracta d'un conjunt de 8 tines, la majoria fetes de pedra i morter de calç i cadascuna es troba dins la seva pròpia estructura o construcció.

La rehabilitació de les tines dels Manxons s'inclou en el projecte impulsat pel Consell Comarcal del Bages i 10 municipis per fer del geoturisme un eix vertebrador per a la dinamització turística i econòmica de la comarca. L'Ajuntament de Callús ja té a punt des de fa un any el projecte executiu.

El pla global d'actuació compta amb el finançament dels fons europeus a través del Consell Comarcal, que és qui s'encarregarà d'executar-lo. En el darrer ple del Consell del Bages, aquest ens va aprovar l'acceptació d'una subvenció de més de 400.000 euros de la Diputació amb la destinació d'ajudar els ajuntaments a pagar la part que els correspon dels fons Feder.

Els Manxons és el nucli més antic de Callús, on es troba l'origen laic del municipi. Va ser un hostal, on feien nit els traginers que passaven per la Ruta de la Sal, amb un conjunt de cases al voltant on vivien pagesos que es dedicaven al conreu de la vinya. El 1992 es va enderrocar el nucli i només en van quedar les vuit tines que servien per emmagatzemar el vi.

En una primera fase del projecte, que té un pressupost de 133.000 euros, es farà la consolidació i rehabilitació exterior del conjunt de les tines, així com dels seus forjats. En aquesta fase també es farà la caracterització d'una de les tines, tant de planta baixa com de primera planta, perquè es pugui veure com s'elaborava el vi i les eines que s'utilitzaven. Una segona fase inclou la urbanització de l'entorn amb la construcció d'escales, baranes, rampes i la il·luminació. La intenció, a la llarga, és rehabilitar totes les tines perquè es puguin visitar i fer-hi el centre d'interpretació del Camí de la Sal.