La posada en funcionament de la xarxa de panells electrònics, sensors i càmeres que el departament de Territori i Sostenibilitat ha instal·lat al tram sud de la C-55 i carreteres properes ja acumula prop d'un any de retard i, a hores d'ara, el Servei Català de Trànsit (que és qui en tindrà el control més directe) encara no pot concretar quan es posarà en servei.

Una situació que s'agreuja a mesura que passa el temps i que aquesta C-55 acumula incidències, ja que es posa encara més de manifest la necessitat que se'n pugui fer ús, sobretot per comunicar incidències als conductors que els permetin optar per alternatives. El penúltim exemple es va donar ahir al matí, quan un cotxe incendiat just a la sortida de la boca sud del túnel de Bogunyà (Castellbell) va obligar a tallar durant mitja hora el trànsit en tots dos sentits, una de les franges de més intensitat (vegeu-ne més detalls en el desglossat).

Malgrat tot el projecte està executat des de ja fa uns mesos (el material instal·lat i la xarxa elèctrica estesa), el que manté aturada la posada en funcionament és que falta donar d'alta els comptadors d'un parell de pantalles, de manera que ja es pugui activar tot el sistema. Mentrestant, però, tota la xarxa està desactivada.

Inicialment, la previsió era que es posés en marxa al mes de juny passat, i que sobretot estigués ja en ple funcionament de cara a la tardor i hivern, ja que un dels factors que es controlen són les incidències per causes meteorològiques. Diferents entrebancs, però, han fet que la posada en marxa s'anés endarrerint i ara és la tramitació de les altes de comptadors per part del Servei Català de Trànsit (falten els de dos panells ubicats a Sant Vicenç) l'últim escull que queda pendent.

En concret, aquesta xarxa inclou 8 pantalles electròniques de senyal variable (verticals, i amb una capacitat informativa més limitada) i 16 de missatge variable (horitzontals, per enviar informacions més completes).

A més a més, hi haurà 4 estacions meteorològiques i 20 estacions de presa de dades (sensors) de trànsit, 11 sistemes de circuit tancat de televisió i una càmera amb sistema de detecció automàtica d'incidència.

Una part dels equips aniran connectats al Centre de Control de Vic, els que estan relacionats amb la gestió de la infraestructura, com són les estacions meteorològiques, els sensors i alguns panells, mentre que l'altra part de la xarxa, la que té a veure amb la gestió del trànsit, estarà connectada al Centre d'Informació Viària de Catalunya (CIVICAT).

Es tracta del que Carreteres defineix com un «sistema de gestió intel·ligent de la mobilitat» d'aquest corredor sud que formen la C-55, la C-16 i la C-58. En el tram més sensible, el de la C-55 comprès entre Castellbell i el Vilar i Manresa, s'instal·len senyals de missatge variable (col·locats al costat de la calçada) per informar els usuaris de la velocitat màxima o de restriccions de trànsit en funció de l'estat de la carretera i de possibles incidències.

També es disposarà d'un sistema de sensorització a la calçada, integrat als panells, que permetrà adaptar les restriccions del trànsit a les característiques de les condicions meteorològiques de cada moment.