El polígon de Salelles, a Sant Salvador de Guardiola, es potenciarà gràcies a un ajut de 190.000 euros provinent de la Diputació de Barcelona. Amb aquests diners l'Ajuntament preveu portar a terme quatre millores molt demanades per les empreses de la zona.

En primer lloc, es posarà un semàfor de velocitat i un pas de vianants a la carretera que travessa el polígon, just a l'alçada de la seu de l'empresa Masats. Una millora essencial per als treballadors però també per als veïns dels Plans d'en Jaume, urbanització molt propera a la zona industrial, i fins i tot per als infants de l'esplai, que han de creuar sovint la carretera. A més, es crearà una nova marquesina de bus per als trajectes que venen de Manresa (actualment només n'hi ha per als que van en direcció a la capital).

A banda d'això, es preveu fer dues zones noves de pàrquing al polígon, una darrere el cementiri de Salelles, i l'altra a l'alçada de l'empresa Persianes Collbaix. Una intervenció que anirà acompa-nyada de la urbanització i asfaltat dels accessos per arribar-hi i la corresponent senyalització.