El servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA) va atendre al llarg del 2018 al Bages un total de 639 menors en situació de risc o de desemparament. Aquest organisme, integrat al Consell Comarcal del Bages, vetlla per combatre les desigualtats i per defensar els drets dels infants i adolescents de la comarca, i dona suport tècnic i assessorament als equips d’atenció dels diversos municipis, i a altres serveis de la xarxa, mitjançant professionals de la psicologia, la pedagogia, el treball i l’educació social.

Pel que fa pròpiament a l’atenció a infants i adolescents, l’any passat es van atendre a la comarca 314 menors amb expedient de protecció a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat (DGAIA). El servei va valorar i diagnosticar una situació de desemparament en 94 d’aquests menors, dels quals es van finalitzar 50 estudis amb diferent tipus de propostes de protecció.

El servei també va realitzar l’any passat 206 seguiments a infants i adolescents i a les seves famílies tutelats per la DGAIA i amb mesures de protecció. D’aquests, 119 estaven acollits en centres residencials, 56 per membres de la família diferents als pares, i 23 per altres famílies.

Pel que fa al suport tècnic, durant l’any 2018 es van realitzar assessoraments als professionals dels equips d’atenció dels municipis respecte 325 infants i adolescents en situació de risc, els quals van comportar cadascun una mitjana de 3 entrevistes, el que suposa pràcticament un miler d’entrevistes l’any.

Un any en solitariDes del mes d’abril del 2018 que el SEAIA treballa només en l’àmbit territorial del Bages, mentre que anteriorment també incloïa la comarca del Berguedà

. De tota manera, ja fa vint anys que el servei opera al territori, i això s’ha immortalitzat amb l’exposició fotogràfica itinerant «20 anys treballant per la protecció a la infància i l’adolescència. Una mirada a través de l’objectiu», que al llarg del 2018 es va poder visitar en deu municipis de la comarca.