L'escola Barnola d'Avinyó i l'escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara iniciaran el curs vinent la seva conversió cap al nou model d'institut-escola sense necessitat, de moment, de cap ampliació. Aquest primer any, l'increment de l'alumnat que comportarà la incorporació de 1r d'ESO s'haurà d'afrontar aprofitant l'espai actual, amb la idea que de cara al curs 2020-2021 ja hi hagi construïda com a mínim una part de la nova edificació tant en un centre com en l'altre.

Així ho preveu el departament d'Educació, que, de fet, va advertir les dues escoles que el seu creixement cap a institut el proper curs dependria de la possibilitat que poguessin esperar un any per a l'ampliació. I és que la intenció és anar implementant l'ESO progressivament, cada any un nou curs, fins a completar tot l'ense-nyament obligatori entre P-3 i 4t d'ESO el curs 2022-2023.

Això evita una entrada massiva de nous alumnes, de manera que tant un centre com en l'altre preveuen afrontar el proper curs sense problemes, mentre els respectius ajuntaments ja treballen en els tràmits per a la cessió dels espais on es preveu construir les noves edificacions, que en tots dos casos s'ubicaran en solars annexos a les actuals escoles.

Fonts del departament d'Educació han confirmat que les ampliacions es preveuen de cara al curs 2020-2021, i les àrees de planificació i d'obres ja han iniciat els estudis pertinents previs als projectes, que abans d'executar-los es presentaran als dos consistoris, i amb previsió de fer una ampliació progressiva.

S'aprofitaran els patis

Tant Avinyó com el Pont preveuen aprofitar espais dels respectius patis actuals per encabir les futures edificacions. En el cas del Pont de Vilomara, la cessió també incorpora una pista poliesportiva municipal annexa, i està per decidir si l'ampliació es farà sobre aquesta pista o en una part del pati. Es tracta d'una pista d'ús municipal, i sigui quina sigui la decisió del departament, es preveu que el poble pugui continuar disposant d'una àrea poliesportiva que, dins de l'horari escolar, també utilitzaran els alumnes per a l'esbarjo o per a les classes d'educació física.

En el cas d'Avinyó, l'ampliació es preveu pel costat del pati que dona al carrer Indústria, on actualment hi ha una zona d'horts que conreen els alumnes, però «l'espai de pati és tan gran que el centre no se'n ressentirà», explica l'alcalde, Eudald Vilaseca.

S'adaptaran algunes aules

Mentrestant, les dues escoles ja han pensat com es redistribuiran internament de cara al proper curs. En principi no esperen grans canvis, tenint en compte que al Pont de Vilomara es preveu que s'incorporin al voltant de 35 alumnes a 1r d'ESO, i a Avinyó tan sols una desena, segons han explicat els centres, tot i que encara estan pendents de les matriculacions definitives.

Tot apunta que al Pont hi haurà dues línies a 1r d'ESO, que ocuparan les actuals aules de 6è. Els alumnes de 6è es traslladaran a les de 5è, i aquests a dues aules no ordinàries: una és d'informàtica i l'altra és l'espai artístic. Avinyó aprofitarà l'espai que ara fa servir com a aula de reforç (no n'hi haurà) i com a aula socioeducativa per l'Ajuntament (se li buscarà una alternativa).

En tots dos casos també s'haurà d'adaptar, si cal, el material de laboratori i els llibres de la biblioteca per a secundària.