Les màquines ja han començat a obrir rases i desplegar la xarxa del clavegueram al carrer Camí de Vallbona, al Mirador de Montser-rat. D'aquesta manera, han arrancat els treballs de la primera fase de la urbanització del Mirador, un dels projectes més destacats de la legislatura. Les obres del clavegueram s'allargaran 15 mesos i, tot seguit, es preveu poder encetar la segona fase, que se centrarà en la urbanització dels carrers que actualment no estan pavimentats.

Les obres del Mirador de Montserrat que acaben de començar pugen en el conjunt de les dues fases prop de 6 milions d'euros. Els costos que cal assumir en aquesta primera fase, de 2,7 milions d'euros, corresponen a la construcció de la xarxa de clavegueram i també a la direcció tècnica, les indemnitzacions de sòl per sistemes i les despeses d'inscripció registral de les finques resultants de la reparcel·lació.

Aquestes despeses es financen amb quotes urbanístiques que es faran efectives mitjançant sis fraccions, cinc de les quals seran del mateix import i amb una freqüència trimestral, i la sisena correspondrà a la liquidació definitiva. L'Ajuntament ha delegat la gestió de les quotes a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i va mantenir reunions informatives a l'auditori del Convent a començament d'aquest any per resoldre dubtes dels veïns del Mirador.

En total, les despeses d'urbanització es financen entre l'Ajuntament, el 22,8%, i els propietaris, el 77,2%.

Mentre duren els treballs del clavegueram al Mirador de Montserrat hi ha oberta una oficina de seguiment d'obres al local del Mirador. Aquesta mateixa oficina tindrà un horari d'atenció al públic els dilluns al matí, de 12 h a 14 h, i els dimecres a la tarda, de 16 h a 18 h.

Abans d'iniciar els treballs d'urbanització, l'Ajuntament ja va assumir l'any passat les obres del col·lector que connecta el Mirador i el nucli urbà de Santpedor i que eren el pas previ per poder fer posteriorment la xarxa de clavegueram.