Món Sant Benet serà la seu on se celebrarà el 8è Congrés Nacional de la Gent Gran, que tindrà lloc el proper 25 d'octubre. La trobada ha de servir per debatre i perfilar les futures línies de treball per donar resposta a les necessitats del col·lectiu de la gent gran.

En la fase precongressual de l'acte, que es va fer al Consell Comarcal del Bages, es van prsentar les dues ponències que es pronunciaran durant el congrés, i es van nomenar els set delegats comarcals que hi assistiran, a més dels suplents. Les ponències parlaran d'«El present de les persones grans: drets i deures», i de «Les persones grans del futur: polítiques d'adaptació de la societat a l'envelliment».

En la trobada precongressual, el president comarcal del Bages, Agustí Comas, va dir que aquest congrés «ha de posar de manifest les necessitats reals de les persones grans per tal de poder donar una resposta adequada des de les administracions», i va fer una crida a la «participació de totes les persones grans del Bages per tal de recollir com més opinions possibles millor». Ara es farà arribar un qüestionari als ajuntaments, entitats i associacions de gent gran, residències, centres de dia i de salut de la comarca per tal que en puguin fer la màxima difusió.