Monistrol de Calders disposa des d'ara d'un Mapa de Patrimoni Cultural en què s'han inventariat 311 elements, dels quals el 71,94% corresponen a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), el 17,42% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), el 0,97% documental (fons documentals i d'imatges), l'1,61% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i el 8,06% natural (zones d'interès natural i espècimens botànics singulars).

La realització d'aquest mapa, elaborat per la Diputació, té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural del municipi i la seva valoració, que permet així l'establiment de mesures per a la seva protecció i conservació, així com la planificació de la seva rendibilització social. És una feina oberta, en la qual es poden introduir elements en qualsevol moment.