L'Ajuntament de Moià ha arribat a un acord de cessió mb els propietaris dels terrenys on estan construïdes la piscina i el gimnàs, que es van inaugurar ara fa 16 anys, amb el qual "s'aconsegueix posar fi a una de les nombroses irregularitats urbanístiques heretades del govern de Montràs". Segons el consistori, governat per AraMoià, la cessió dels terrenys per part dels propietaris permetrà a l'Ajuntament comptar amb un equipament municipal "propi" i reobrir el gimnàs municipal (actualment fora de servei) d'una forma legal i "amb totes les garanties jurídiques".

El consistori moianès va fer públic ahir aquest acord mitjançant un comunicat en què explica que la problemàtica arrenca fa prop de dues dècades, quan el consistori del moment (governat llavors per CiU), "en lloc d'obtenir la cessió obligatòria i gratuïta anticipada dels terrenys on pretenia construir la piscina i el gimnàs, (o d'ocupar-los directament per decisió unilateral de l'Ajuntament- cosa que també permetia la legislació urbanística vigent), el 26 de gener de 2001 l'Ajuntament va gestar la concertació d'un simple contracte d'arrendament amb els propietaris d'aquells terrenys", amb una durada de 25 anys.

Això suposavam segons ha detallat l'actual equip de govern, que les instal·lacions del gimnàs i la piscina municipals es van construir sobre un terreny que no era propietat municipal, per mitjà d'un contracte de lloguer. La durada del contracte finalitzava el 26 de gener del 2026 i suposava per a l'Ajuntament de Moià un cost mensual de 803,32 euros a la data de l'última factura, pagada el passat mes de febrer.

A part de la despesa que el contracte de lloguer suposava, en el comunicat l'equip de govern subratlla que la situació "també era extremadament delicada per la seva transitorietat jurídica: el contracte d'arrendament comportava el risc de perdre la inversió pública d'1,5 milions d'euros realitzada en els terrenys arrendats per a la construcció del gimnàs i la piscina, en el cas de resolució del contracte d'arrendament per falta de pagament, per l'extinció del contracte o pel cas que els seus propietaris exigissin la devolució dels terrenys ocupats en les mateixes condicions en que foren lliurats".

L'executiu també argumenta que la modificació puntual de la revisió del Pla General Urbanístic que es va fer el 25 de gener de 2006 "hauria d'haver regularitzat urbanísticament l'àrea ocupada pel gimnàs i la piscina municipals mitjançant la seva qualificació com a equipaments públics, per facilitar-ne l'ocupació directa o l'expropiació amb el màxim nivell de seguretat jurídica". Però que, "inexplicablement, el consistori de CiU se'n va oblidar, cosa que ha determinat que l'anòmala situació creada el gener del 2001 amb el contracte d'arrendament s'hagi perpetuat fins el dia d'avui causant greus perjudicis tant pels propietaris com per l'Ajuntament".

Segons l'equip de govern, la cessió urbanística anticipada, es va formalitzar dimecres i s'ha fet de forma voluntària i totalment gratuïta per part dels propietaris. El consistori assegura que amb l'acceptació d'aquesta cessió, l'Ajuntament podrà "regularitzar la situació jurídica de les dues instal·lacions esportives municipals i podrà donar resposta immediata a la reiterada demanda per part dels moianesos de reobrir el gimnàs municipal d'una forma legal i amb totes les garanties jurídiques".