Artés va donar llum verd ahir a un projecte que preveu que, quan s'acabi de desplegar totalment, permetrà escalfar fins a un total de deu equipaments municipals mitjançant una caldera d'estella (biomassa). La instal·lació central estarà situada al Complex Cultural de Cal Sitges.

El projecte, que inicialment havia de ser per escalfar només aquest espai, s'ha transformat de manera acordada entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Artés en un projecte d'una xarxa de calor per a la distribució d'energia a 10 edificis municipals. Aquesta xarxa pot arribar a abastir un total de 20.000 m2 pel que fa a calefacció i aigua calenta sanitària.

El pressupost global del projecte, que l'Ajuntament va aprovar en el ple municipal celebrat dijous al vespre, ascendeix a 1.412.474 euros. El plantejament del projecte és, però, que es pugui executar per fases, depenent de la disponibilitat de pressupost de cada moment i de les subvencions que es puguin aconseguir per anar-lo desenvolupant.

Quan s'hagi completat tota la xarxa, es preveu que escalfi, a banda del complex de Cal Sitjes (on també hi ha la biblioteca), el Centre Cívic, El Kanal, l'ajuntament, el pavelló, el camp de futbol, l'escola pública Doctor Ferrer, l'escola bressol, l'institut i el Centre d'Assistència Primària. Cal Sitjes seria l'equipament que, per proximitat, es connectaria en la primera fase.

La redacció del projecte ha estat finançat per la Diputació de Barcelona i té l'objectiu de millorar els sistemes de calefacció dels edificis municipals i de fomentar també l'aprofitament de la biomassa dels nostres boscos.

Per tal de poder iniciar l'execució del projecte, l'Ajuntament ha sol·lictat una subvenció europea a través dels fons Feder i, segons fonts municipals, en cas que li sigui concedida, s'iniciaria la primera fase, que té un cost de 558.229 euros, amb un finançament del 50%.

Durant aquest 2019 s'espera poder tirar endavant aquesta primera fase per tal d'iniciar el projecte, de manera que els propers anys es pugui anar ampliant en diferents fases. L'amortització de la instal·lació està prevista en uns 21 anys, aproximadament, sense tenir en compte cap subvenció.

Aquesta substitució dels sistemes de calefacció està inclosa dins de les mesures del Pla d'acció per a l'energia sostenible (PAES) per intentar aconseguir els objectius que va assumir l'Ajuntament d'Artés.