L'Ajuntament de Moià ha presentat les úniques ofertes pel pàrquing del CAP i la caserna al concurs de creditors de Moià Futur i, per tant, es el consistori es quedarà amb els dos equipaments. Amb la liquidació de la societat Moià Futur, el municipi no haurà de fer front als préstecs amb Caixa Catalunya, interessos de demora i a possibles responsabilitats (2.200.000€ aproximadament) i recupera dos actius molt importants pel futur del municipi a un preu molt avantatjós (295.125 €). A finals de 2018, el jutge havia ordenat la liquidació dels actius de la societat (aparcament soterrat i edifici d'habitatges de l'antiga Caserna de la Guardia Civil) mitjançant una subhasta.

L'administrador concursal ha comunicat que només existeix una oferta per cada equipament, presentada per l'Ajuntament de Moià, que en el cas de l'aparcament soterrat és de 195.000 € (sobre una taxació de l'actiu de 1.576.070 €) i en el cas de l'edifici d'habitatges de l'antiga Caserna és de 100.125 € (sobre una taxació de l'actiu de 374.094 €)

La culminació d'aquesta gestió arrenca al 2011 amb la formació del nou Consistori d'Ara Moià. En aquell moment el deute total de la societat municipal Moià Futur era de 5.800.000 €. Donada la impossibilitat de fer front al deute acumulat, la Societat municipal va presentar un concurs de creditors. La declaració del concurs de creditors va suposar l'aprovació d'un conveni mitjançant el qual s'establia un calendari de pagaments a deu anys per tal de retornar el deute. Durant els primers quatre anys, la societat va poder fer front a les quotes del conveni perquè aquestes tenien un import de 27.606 €, tot i que després augmentaven exponencialment fins arribar als 855.814€ del darrer any. En aquest període es va treballar fent prospeccions de mercat per aconseguir la viabilitat econòmica de la societat mitjançant la venda o la rendibilització dels actius.

La situació de crisi econòmica i el fet de comptar amb uns equipaments sense finalitzar o en estat ruïnós no van ajudar a trobar una sortida viable a la societat, però va ser la resolució de la Comissió Territorial d'Urbanisme, de 31 de gener de 2018, denegant la modificació puntual que havia de permetre el canvi d'ús de la primera planta soterrani per admetre l'ús comercial, la que va determinar la inviabilitat de la societat.

Aquesta resolució de la Comissió Territorial d'Urbanisme va avortar definitivament la possibilitat d'explotació comercial del soterrani de la plaça del CAP, solució que la societat havia proposat en el conveni de creditors per reactivar econòmicament la societat, i va obligar a l'Ajuntament a demanar la liquidació de la societat, davant la impossibilitat total de fer front als pròxims venciments del deute fixats en el conveni.

Davant d'aquests fets el jutge, a finals de 2018, va manar a l'administrador concursal la liquidació dels actius de la societat i li va donar un termini de tres mesos per trobar ofertes per la compra dels actius (aparcament soterrat i edifici d'habitatges de l'antiga Caserna de la Guardia Civil) mitjançant oferta en sobre tancat.

A primers d'abril l'Ajuntament va presentar una oferta per cadascun dels actius i, un cop esgotat el termini imposat pel jutge, l'administrador concursal ha comunicat que només existeix una oferta per cada equipament, presentada per l'Ajuntament de Moià, que en el cas de l'aparcament soterrat és de 195.000 € (sobre una taxació de l'actiu de 1.576.070 €) i en el cas de l'edifici d'habitatges de l'antiga Caserna és de 100.125 € (sobre una taxació de l'actiu de 374.094 €).

Per tant, després de 8 anys el capítol de la Societat municipal Moià Futur S.A. es tanca amb un balanç positiu tenint en compte la difícil situació de partida; l'Ajuntament ha aconseguit evitar fer front als pagaments al Ministerio derivats de la venda de la Caserna, dels pagaments derivats del préstec amb Caixa Catalunya, interessos de demora i a possibles responsabilitats, i a més, recupera dos actius molt importants pel futur del municipi a un preu molt avantatjós (295.125 €).