L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va tancar l'exercici del 2018 amb un romanent de tresoreria positiu que s'ha traduït en un superàvit acumulat d'1.582.846 euros. És el resultat de la liquidació del pressupost, que l'Ajuntament acaba de fer públic, i que ha tingut un resultat d'1.004.648 euros, com a resultat de la diferència entre els ingressos i les despeses del consistori.

Els números també han deixat un nivell d'endeutament allunyat del 75 % màxim que permet la llei. En aquest cas, se situa al 13,64 %, i esdevé de l'endeutament dins del sector públic a través de crèdits de la Diputació de Barcelona i de l'ADAE. De fet, durant el 2018 es van poder realitzar les inversions previstes al pressupost sense concertar operacions de crèdit als bancs, amb l'excepció d'una operació amb la Diputació de Barcelona al 0 % d'interès per les inversions al camp de futbol.

Finalment, pel que fa al pagament a proveïdors, durant el 2018 es va fer dins els terminis que estableix la normativa legal. En el quart trimestre el pagament va ser a tres dies de mitjana des de l'aprovació de la factura a l'Ajuntament.