L'Ajuntament de Sallent va aprovar en el darrer ple municipal la modificació puntual número 11 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), canvi que tenia per objectiu l'agrupació i comunicació de zones industrial en polígon industrial de Plans de la Sala, promoguda per l'empresa Top cable. D'aquesta manera, es va aprovar també el conveni urbanístic amb l'empresa sallentina per la permuta gratuïta de terrenys entre les dues parts.

Segons fonts municipals, el conveni té com a finalitat permetre que tinguin continuïtat de dues parcel·les industrials, per tal de garantir el desenvolupament econòmic de la indústria existent. Per aquesta raó, la proposta urbanística elimina el vial que separa actualment les dues parcel·les de la mateixa propietat, passant a ser el sòl industrial.

Segons les mateixes fonts, la proposta d'ordenació no significa un augment d'aprofitament industrial i s'incrementa sensiblement la superfície d'espais lliures. Top Cable ja disposa de llicència per tal de poder construir dues noves naus. Una situada al carrer Independència 9-11 del polígon industrial Plans de la Sala de 18.286,90 m² i una altra nau al carrer Onze de setembre 22-24 del mateix polígon, de 3.296,83 m². En aquests moments l'empresa ja està construint una nau per afrontar l'ampliació de producció que tenen prevista.