Santpedor va ser el primer municipi del Bages i un dels primers de les nostres comarques que va posar en marxa un projecte d'horts socials, quan el 2014 va habilitar un terreny municipal d'unes 3 hectàrees a aquesta finalitat i en va aprovar un reglament específic de concessió i ús. Cinc anys després, el consistori en farà una nova concessió, ja que el termini que hi havia establert era de cinc anys, però, a més, bona part de les parcel·les en què es va dividir han anat quedant deixades per part dels usuaris, en la majoria de casos perquè no li podien destinar la dedicació que requereix aquesta activitat.

En concret, a hores d'ara, de les 22 parcel·les en què es va dividir aquest terreny només n'hi ha 7 d'ocupades i actives. I, d'aquestes, tan sols 5 les utilitzen les mateixes persones a qui els va ser adjudicada a l'inici del projecte, el 2014.

Fonts municipals han concretat que, després de la primera adjudicació, fa cinc anys, tant el 2015 com el 2016 ja es van produir algunes renúncies, motiu pel qual ja es van fer convocatòries per tornar-los a omplir, conforme a sol·licituds que arribaven. Les mateixes fonts han posat en relleu que el consistori té molt interès en mantenir el projecte viu i que aquestes parcel·les puguin estar el màxim d'ocupades i actives, ja que va néixer com a eina de suport a persones amb necessitats socials, però també com a espai de lleure familiar. En aquest sentit, des del primer moment es va posar en relleu que era un projecte que s'engegava perquè aquests horts no només fossin per obrir necessitats econòmiques, sinó amb una perspectiva més àmplia: que hi tinguessin accés des de persones que veritablement tenien necessitats socials i que en puguin disposar per a autoconsum, però també famílies que puguin anar-hi amb els nens a conrear, o jubilats que hi tinguin un espai de distracció.

El terreny està situat al polígon Santa Anna -al sector on hi ha la deixalleria- en un espai tancat, amb un de connexió d'aigua per poder regar i unes petites barraquetes perquè cada hortolà hi pugui guardar el material. De fet, recentment s'ha fet una neteja i adecentament de les parcel·les que estaven en desús, de cara a aquesta nova adjudicació.

Cada usuari que n'obté la concessió paga un cànon anual de 60 euros i la condició d'ús d'aquestes parcel·les és que el cultiu sigui per a l'autoconsum.