L'Ajuntament d'Artés pagarà durant un any la meitat del lloguer a quatre joves menors de 36 anys. Es tracta d'una de les mesures previstes en el pla de xoc que ha posat en marxa des de fa un any per revertir les xifres d'habitatges buits i, alhora, facilitar l'assentament de població. La proposta que va engegar el consistori és la d'obrir una línia de subvenció per la qual pagarà durant un període màxim d'un any fins a la meitat del lloguer a joves que vagin a un pis o casa del poble. L'import subvencionat és d'un màxim de 250 euros, però sempre equivaldrà al 50% del total del lloguer de l'habitatge, ja que una de les condicions que es posava per poder-hi accedir és que aquest no superi els 500 euros de cost mensual.

Segons han concretat fonts municipals, a la convocatòria s'han presentat 11 sol·licituds per aquest ajut, dels quals han quedat descartades dues per incompliment d'algun dels requisits. Finalment, s'han atorgat 4 subvencions de la meitat del lloguer durant un any, i una 5a subvenció de 6 mesos de la meitat del lloguer. S'han destinat per a aquesta acció 7.000 euros, que han sortit d'una proposta dels Pressupostos Participatius d'enguany.

La convocatòria estava oberta a persones majors de 18 anys fins a menors de 36 que ja estiguin emancipats amb un contracte de lloguer, o que, gràcies a la subvenció, iniciessin un contracte d'aquestes característiques per primera vegada. Per accedir a l'ajut calia que fes com a mínim un any que estan empadronades al municipi.

Alguns dels criteris que s'han tingut en compte de cara a prioritzar la concessió és, per exemple, els ingressos de les persones sol·licitants, si hi ha emancipació o ja s'està emancipat, si s'ha perdut l'habitatge com a conseqüència de desnonament, execució hipotecària o dació en pagament o si hi ha una correcta relació entre les condicions de l'habitatge i les necessitats del nucli familiar.

Aquest pla de subvenció del lloguer s'emmarca en el Pla d'Actuació Municipal d'Habitatge i en l'Oficina Local d'Habitatge, que l'Ajuntament d'aquest municipi del Bages va engegar el 2018. I és que segons un estudi de què el consistori disposava en aquell moment, el 17% dels immobles d'Artés estaven sense ocupar i, per aquest motiu, un dels principals objectius és la mobilització d'aquests pisos buits.

Amb l'Oficina d'Habitatge Municipal es promou la gestió de la rehabilitació d'edificis, donar sortida al parc de pisos buits i evitar la degradació del poble vell, on es concentren la majoria d'immobles sense ocupar.