ICL Iberia Súria & Sallent, companyia explotadora de les mines de potassa, portarà a terme una actuació de reordenació i millora urbanística i paisatgística de la que és la principal entrada al municipi, situada al sud del nucli urbà i on es troben les instal·lacions principals de la factoria.

El projecte, segons ha detallat l'empresa, suposarà una inversió de prop de 2,5 milions d'euros i una actuació en un àmbit de més de 60.000 metres quadrats de superfície. La previsió és dur-lo a terme en cinc fases d'execució.

Els principals objectius són la integració del nou itinerari de mobilitat de vianants paral·lel a la carretera -que permetrà una connexió segura amb el barri del Fusteret-, millorar la visió d'entrada al municipi amb un tractament unitari de la vegetació amb plantació autòctona i minimitzar l'impacte visual de la planta d'ICL Iberia. Al mateix temps, permetrà donar continuïtat a la zona de la riera del Tordell, objecte d'actuació ambiental dels darrers dos anys, i es cedirà i s'urbanitzarà amb zona verda i equipaments municipals l'àrea del rieral.

El projecte d'urbanització està en tràmit final d'aprovació. El que s'està fent ara, mitjançant una llicència d'usos provisionals, és aportar les terres necessàries pel condicionament de la primera fase. Es preveu que el projecte finalitzi en un màxim de cinc anys. El projecte forma part el Pla director urbanístic de l'activitat minera del Bages, aprovat de forma definitiva el 19 de setembre del 2018.

La primera fase es basa en la millora de la zona del rieral de Tordell, on es realitzarà l'aixecament de l'àrea, que culminarà amb una mota entre la riera i la zona del rieral, la qual esdevindrà un camí de vianants entre l'entrada de Súria i el camp de futbol. També s'ampliarà la vorera existent, que es convertirà en un passeig. La segona fase permetrà la construcció de dos passos de vianants amb semàfor al barri del Fusteret, que augmentaran la seguretat. La tercera i quarta suposaran la urbanització i el tractament paisatgístic del camí de vianants que va des de l'entrada d'ICL fins al barri del Fusteret, amb la millora del camí i del talús, i es durà a terme una actuació d'integració unitària. La cinquena i última fase permetrà la integració del marge de la riera, que esdevindrà una transició natural entre les instal·lacions i la zona del rieral del Tordell.