El Consell Comarcal del Bages ja disposa del projecte de construcció d'un nou dipòsit de reserva al costat de l'actual Estació de Tractament d'Aigua Potable de Sallent, i que ha de servir per millorar el sistema d'abastament d'aigua en alta al sistema Bages-Llobregat. En concret, el Consell gestiona aquest servei als municipis d'Artés, Avinyó, Calders i Sallent per delegació dels seus ajuntaments.

Es tracta d'un nou dipòsit circular prefabricat de reserva d'aigua tractada de 22 metres de diàmetres i 6 d'alçada, i amb capacitat per a 2.000 m3, que en parta estarà soterrat per reduir l'impacte paisatgístic. L'obra també preveu una caseta adossada de 6 x 3 metres i de dues plantes (una soterrada) on s'ubicaran els elements per a la regulació i el control. A més, es pavimentarà un tram de 30 metres del camí que va de la potabilitzadora al dipòsit, i a la sortida del dipòsit es construirà un nou traçat de canonada.

Tot plegat ha de permetre obtenir un major volum d'aigua subministrable a l'inici del sistema, guanyar més marge de seguretat davant de qualsevol incidència, i aconseguir també una gestió més eficient dels sistemes de bombament. El conseller comarcal de Medi Ambient, Marc Aloy ha explicat que «actualment aquest sistema té una capacitat de reserva baixa, i amb aquesta actuació aconseguirem millorar la capacitat d'emmagatzematge d'aigua tractada, l'operativitat i la garantia de subministrament».

El projecte s'ha treballat en paral·lel a l'aprovació, en el darrer ple comarcal, del Pla Especial Urbanístic que ha de permetre desenvolupar-lo, tenint en compte que s'ubica en sòl no urbanitzable. L'obra tindrà un pressupost de 438.162 euros, que es finançaran, en part, amb un ajut de 193.156 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua.