Fins a 289 contribuents han tingut una rebaixa en la taxa d'escombraries per aportacions a la deixalleria. A més, 46 contribuents més han estat bonificats per ser majors de 65 anys amb pensions mínimes. En el cas dels descomptes per l'ús de la deixalleria, s'arriba a estalviar uns 14 euros (15%) de la tarifa normal de 92,96 euros. En el cas dels majors de 65 anys, representa prop de 30 euros menys a pagar sobre l'impost anual. Les ordenances municipals de Sallent preveuen diverses bonificacions, una d'elles, la més utilitzada, és per tal de fomentar l'ús de la deixalleria municipal.

L'any 2018 les persones que van rebre aquesta bonificació van ser 253, i enguany ja han estat 289. Pel que fa a les bonificacions per als majors de 65 anys, també hi ha hagut un increment del 2018, quan se'n van beneficiar 34 persones, mentre que aquest 2019 ja en són 12 més. L'Ajuntament de Sallent també insisteix als usuaris que utilitzin el servei de recollida de voluminosos.