L’empresa ICL Iberia ha posat en marxa dues noves estacions meteorològiques automàtiques a les seves instal·lacions de Súria i Sallent, que recolliran dades actualitzades i en temps real dels dos municipis.

Amb aquests nous aparells l’empresa disposarà d’una eina fiable que ajudi a la presa de decisions per millorar la gestió de l’aigua. Més enllà d’això, les estacions meteorològiques permetran tenir un registre en continu de diferents variables com la velocitat i la direcció del vent, la temperatura, la humitat, la pluja, la pressió atmosfèrica, o la radiació solar, entre altres.

Es tracta d’un sistema que compta amb més de 30.000 estacions repartides arreu del món, i per a la seva instal·lació s’han seguit les recomanacions de l’Organització Meteorològica Mundial, tant a nivell de disseny com d’ubicació. Per al director de Medi Ambient d’ICL Iberia Súria & Sallent, Lluís Fàbrega, aquest sistema «permetrà mostrar les dades en temps real des de pràcticament qualsevol dispositiu d’accés a Internet, i emmagatzemar-les totes en un format lleuger i fàcilment adaptable a diferents tractaments estadístics que es puguin requerir.