L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la UPC, en col·laboració amb l'Ajuntament de Cardona i la Diputació de Barcelona, farà finalment aquest dimarts 11 de juny la segona de les sessions participatives que té previst dur a terme en el marc del Màster Universitari en Arquitectura que està realitzant a Cardona. Es tracta de la sessió que en un principi s'havia de dur a terme el 16 de maig, però que es va haver de suspendre per la seva proximitat amb les eleccions municipals.

La trobada és oberta a tots els veïns i a entitats i es farà de les 7 a les 9 del vespre al Centre Cívic (primera planta). En aquesta sessió, els alumnes exposaran les primeres propostes arquitectòniques adreçades a la millora i a la rehabilitació del nucli urbà, sobre les quals els veïns que hi participi podran fer-hi aportacions.

La trentena d'estudiants que realitzen aquest Màster tenen l'encàrrec de desenvolupar propostes adreçades a la millora de l'àmbit urbà de Cardona, propostes que els serviran per al seu projecte final de carrera. Promouran idees d'adequació de l'espai públic, del paisatge urbà i de rehabilitació del teixit edificat.

La primera sessió participativa entre estudiants i veïns de Cardona es va realitzar el 28 de març i va tenir com a objectiu identificar les primeres necessitats del nucli urbà de la vila. Ara, en aquesta segona, s'esbossaran ja les primeres propostes, sobre les quals els veïns hi podran dir la seva.

El calendari seguirà el juny, quan es farà una tercera jornada per validar les propostes que, de cara el juliol, els estudiants hauran d'entregar a l'Escola d'Arquitectura del Vallès. Serà a partir dels mesos de setembre i octubre quan es faci el retorn final a la població. I, de cara el gener, està prevista la divulgació pública dels resultats.