El Consell Comarcal del Bages ha enllestit el projecte per millorar les instal·lacions del sistema d'abastament d'aigua en alta Bages-Llobregat amb la construcció d'un nou dipòsit de reserva al costat de l'estació de tractament d'aigua potable. L'actuació ha de permetre obtenir un major volum d'aigua subministrable a l'inici de la xarxa, de manera que es disposi d'un marge més gran de seguretat davant de qualsevol incidència i que es pugui portar a terme una gestió més eficient dels sistemes de bombament.

En concret, el projecte preveu la construcció d'un dipòsit circular prefabricat de reserva d'aigua tractada de 2.000 m3, de 22 metres de diàmetre i una alçada de 6 metres, i estarà semisoterrat en una meitat per tal de reduir-ne l'impacte visual i paisatgístic. A més, també inclou la construcció d'una caseta adossada de 6x3 metres, de dues plantes (una de soterrada) on s'ubicaran els elements per a la regulació i control. Les obres també inclouran el tancament perimetral i la construcció de desguassos. A més, es pavimentarà un tram de 30 metres del camí d'accés de l'estació de tractament al dipòsit.

El conseller de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages, Marc Aloy, ha explicat que «actualment el sistema té una capacitat de reserva baixa i amb aquesta actuació aconseguirem millorar el volum d'emmagatzematge d'aigua tractada, l'operativitat i la garantia de subministrament, sempre amb l'objectiu d'oferir el millor servei possible a la ciutadania». El projecte té un pressupost de 438.162,97 euros (IVA inclòs) que es finançarà amb un ajut de l'Agència Catalana de l'Aigua (193.156,90 euros) i amb recursos del sistema d'abastament comarcal.

En el darrer ple, el Consell Comarcal va aprovar el Pla Especial Urbanístic que conté el projecte, ja que s'ubica en sòl no urbanitzable, el que suposa el tret de sortida a la tramitació urbanística.

Aquesta actuació se suma a les realitzades pel Consell els darrers mesos amb l'objectiu de millorar el servei. Actualment s'estan fent obres de millora a l'estació de tractament d'aigua potable. S'està construint un nou magatzem de reactius i s'han millorat els decantadors i filtres, així com el dipòsit d'aigua crua.