L'Ajuntament de Cardona ja té en marxa els treballs de reparació de 3.450 metres quadrats de voreres al carrer dels Forns del polígon industrial de la Cort. Les obres, que també preveuen millorar els accessos a les parcel·les, tindran un cost de 175.235 euros, que majoritàriament es finançaran a través del Pla de Modernització de Polígons de la Diputació de Barcelona.

Les voreres d'aquest carrer necessitaven una intervenció urgent pel seu mal estat degut al creixement de les arrels dels arbres plataners que hi ha, i a l'hora, s'arreglaran els accessos a les parcel·les perquè siguin més eficients i còmodes i donin més estabilitat a la càrrega dels camions.

El carrer dels Forns és l'únic carrer que recorre el polígon de la Cort d'oest a est fins arribar a una placeta situada en un extrem, que permet el canvi de sentit, per tornar a sortir del polígon pel mateix punt d'entrada. Això converteix aquest carrer en l'única via d'accés a les parcel·les i es fa necessari mantenir-lo en un bon estat de conservació en tot el seu conjunt.

Aquestes obres formen part d'un paquet d'actuacions de prop de 600.000 euros a tot el polígon. En aquest sentit, hi ha pendent la connexió del col·lector d'aigües residuals fins a la xarxa de sanejament municipal, amb la construcció d'una estació de bombament i d'una nova canonada. Ja s'estan tramitant els permisos per poder executar l'obra, que es podria iniciar abans del setembre.