Sallent ha completat la senyalització amb plafons indicatius i explicatius dels diversos elements que es troben al llarg de la nova Ruta de l'Aigua, que ha estrenat recentment després que ha arranjat espais situats a les vores del riu Llobregat.

L'actuació s'ha fet dins del Pla de Barris i ha permès recuperar les vores del riu al seu pas pel nucli urbà de Sallent. A banda d'arreglar els espais, s'ha millorat l'acsessibilitat en alguns punts, s'han fet actuacions d'enjardinament, i s'han creat zones de lleure. Tot plegat ha culminat amb la instal·lació de sis elements interpretatius, mitjançant uns plafons de gran format que aporten contingut històric.

Es tracta d'un itinerari de recor-regut circular per la vora dels dos marges del riu entre els dos ponts, el pont Nou i el de Pere Otger. Cada panell tracta algun tema relacionat amb Sallent i amb el riu Llobregat, en funció de l'element més proper en aquell punt del recorregut. Es recull informació patrimonial i industrial a través d'elements com la torre del Gas, la Casa Museu Torres Amat o el riu industrial, però també es parla de fets de rellevància històrica, com les riuades viscudes en diferents èpoques, o de la singularitat geològica de l'indret, inclòs dins del Geoparc, que forma part del Patrimoni de la Humanitat. Tampoc falten referències al pont Vell, d'origen medieval.