Tenir un episodi de febre sense que hi hagi una causa aparent. Tenir basques, mal de cap, somnolència, o una set intensa, són símptomes d'un cop de calor que, en els casos més extrems, podria causar convulsions i també la pèrdua de coneixement.

La Fundació Althaia de Manresa ha elaborat un pla d'actuacions per minimitzar els efectes de l'onada de calor. A l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, per exemple, han penjat cartells amb consells per evitar efectes nocius sobre la salut. També a les pantalles que hi ha repartides pel centre i a les xarxes socials. Però s'ha prioritzat el que en diuen un seguiment proactiu. Abans que comencés l'episodi de calor els equips mèdics i d'infermeria, sobretot de primària, es van posar en contacte amb les persones fràgils per valorar si s'havien de fer visites a domicili, donar recomanacions per evitar cops de calor i alertar-les dels símptomes. «Es tracta d'intervenir abans», assegura la infermera de l'Equip d'Atenció Primària de les Bases de Manresa Ángeles Esteban.

També s'han adequat les agendes dels pacients més vulnerables a horaris de menys calor, bàsicament a primera hora, i a nivell intern s'ha fet una actualització de la informació sobre les patologies associades a la calor extrema.

Per pacients fràgils s'entén, en aquest cas, aquells que poden notar més l'augment de les temperatures, com els infants o els adults que tenen pressió baixa, alguna mena de cardiopatia, malalties respiratòries i, ja més en general, malalts crònics. Així mateix s'han dut a terme revisions de la medicació. «Infermeria té un paper important en casos com aquests», assegura Esteban.

Alerta, també, d'un altre risc al qual no es dona tanta importància, com és l'excessiva exposició al sol. Recomana protegir-se amb cremes solars adequades.