Súria ha aprovat el nou cartipàs del govern de coalició entre el PSC i el grup municipal GIIS sorgit de les eleccions del 26 de maig. Ho ha fet en un ple extraordinari, el primer del mandat, celebrat aquest dimarts, i presidit pel nou alcalde, el socialista Albert Coberó.

Al ple es va donar compte del nomenament dels tinents d’alcalde, que es repartiran els dos partits a parts iguals. La primera tinença serà per a Pere Requena, del GIIS; la segona per a Olga Tena, del PSC; el tercer tinent d’alcalde serà Miquel Soliva, del GIIS, i la quarta i última per Miquel Àngel Montañá, novament del PSC. Tots quatre, juntament amb l’alcalde, integraran la Junta de Govern Local, amb caràcter resolutori, i que es reunirà setmanalment.

Al ple també es va donar compte de la distribució de competències, entre els 4 regidors del PSC i els 3 del GIIS. A banda de l’alcaldia, el socialista Albert Coberó, també s’encarregarà de direcció de personal, relacions institucionals, protocol, relació amb les entitats, promoció i gestió de l’habitatge, comunicació i transport públic.

Pel que fa a la resta de membres del PSC, el regidor Miquel Àngel Montañá tindrà les àrees d’Urbanisme, Economia i Hisenda; Olga Tena les de Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Solidaritat; i Montserrat Albacete les de Joventut i Esports.

Per part del GIIS, Pere Requena es responsabilitzarà de Medi Ambient i Promoció Econòmica; Maria Alba Santamaria tindrà Ensenyament, Turisme, Participació i Festes; i Miquel Soliva es cuidarà de Cultura i Via Pública.

El ple també va establir la celebració d’una sessió ordinària mensual, en concret el darrer dijous feiner de cada mes a les 7 de la tarda, tret de l’agost.