L'Ajuntament de Navàs ha aprovat el cartipàs municipal per als propers dos anys, ja que passat aquest periode es produirà un canvi a l'alcaldia, d'acord amb el pacte de govern entre CUP (que serà el primer partit que tindrà la presidència del consistori) i ERC (que li agafarà el relleu). Destaca que hi haurà tres jornades exclusives i només dos regidors cobraran per indemnitzacions.

Durant els propers dos anys, l'alcalde Genís Rovira (CUP) assumirà també les carteres d'Educació, Via Pública i Organització i Noves Tecnologies, i tindrà un sou anual de 32.000 euros bruts. Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde, Salvador Busquets (ERC), tindrà un sou de 28.000 euros anuals i assumirà també les regidores de Serveis Municipals de Navàs i Personal. La tercera dedicació exclusiva recaurà en l'Uriel Montesinos (CUP), que s'ocuparà de Promoció Econòmica, Medi Ambient, Joventut i Habitatge, i tindrà un sou de 23.200 euros bruts anuals.

Pel que fa a les dedicacions parcials, recauran en els següents regidors i regidores. Anna Rubio (CUP) estarà al capdavant de Cultura i Turisme i percebrà 9.933,36 euros anuals bruts per una dedicació del 42,81%. Imma Colldeforns (ERC) portarà Urbanisme, Nuclis i Desenvolupament Rural amb una dedicació del 46,55% i una retribució de 10.800 euros anuals bruts. Helga Iglesias (CUP) serà la quarta tinenta d'alcalde i alhora regidora de Drets Socials, Residència i Feminisme. Tindrà una dedicació del 42,81% i percebrà 9.933,36 euros anuals bruts. Marta Manubens (ERC) serà la regidora de Comunicació i Festes i percebrà 10.800 euros anuals bruts amb una dedicació del 46,55%. Mentre que Lluís Puig (ERC) estarà al capdavant de Governació i Emergències amb una dedicació del 46,55% i 10.800 euros anuals bruts de retribució.

Els dos regidors amb indemnitzacions seran qui ha estat alcalde durant els darrers vuit anys, Jaume Casals (CUP), que tindrà la segona tinença d'alcaldia i serà regidor de Serveis Econòmics i Participació i percebrà 140 euros per assistència al Ple i 190 per assistència a les Juntes de Govern; i Carles Estrada (ERC) que serà tercer tinent d'alcalde i regidor d'Esports i Salut Pública i percebrà les mateixes indemnitzacions que Casals.