El nombre d'habitants empadronats a Súria va augmentar de 47 persones durant l'any 2018, segons les dades del darrer padró municipal, que va ser aprovat per unanimitat en el darrer ple municipal. Súria va iniciar l'any 2019 amb 5.942 habitants (+0,80%).

La causa d'aquest increment moderat va ser l'empadronament de persones procedents d'altres municipis (230 persones), que va compensar el decreixement vegetatiu (68 defuncions i 43 naixements) i la marxa de població (142 persones). Altres variacions van ser degudes a omissions i altres causes. En relació amb l'any anterior, el nombre de nous empadronats procedents d'altres municipis s'ha incrementat el 21,05%.