? Les dades que mostren la proporció de vehicles que utilitzen l'autopista o la C-55 per fer un mateix recorregut les aporta un sistema de seguiment, implantat pel departament de Territori de la Generalitat el setembre del 2017, que permet controlar els vehicles que circulen per aquest corredor del sud del Bages a través de dispositius mòbils.

Es tracta d'un total de 19 sensors que detecten se-nyals de Bluetooth i wifi dels dispositius mòbils que duen els conductors o ocupants dels vehicles, el que permet analitzar l'origen i la destinació d'una bona part dels desplaçaments (la dels vehicles que porten a dins aquests dispositius).