Com a conseqüència de l'esvoranc aparegut a principis de juliol al carrer Maria Àngels Anglada del polígon Les Vives de Sant Vicenç de Castellet, l'Ajuntament va haver de restringir la circulació en aquest carrer i la sortida cap a la carretera C-55, el dia 15 de juliol. Des d'ahir, però, la circulació ha quedat restablerta, després d'haver fet els principals treballs de reparació.

Les obres han consistit en retirar el pou de registre trencat i en la recerca del punt de l'obstrucció del sanejament, situat 32 metres més avall d'aquest pou trencat i esllavissat. S'han eliminat tots els elements que obstruïen la circulació de les aigües (trossos d'obra, sabó, tovalloletes higièniques, greixos, etc.), s'ha netejat el col·lector fins la seva part final (30 metres més) i s'ha recrescut un segon pou que havia quedat cec per les obres de construcció del vial d'incorporació de la carretera al polígon de Les Vives fins a la superfície.

Finalment, s'ha reconstruït el que s'havia esllavissat i s'ha formigonat fins a la rasant de la carretera. Aquesta darrera actuació permet restablir la circulació.