L'Ajuntament de Callús ha fet oficial amb una moció de rebuig la seva oposició frontal a la nova proposta que l'empresa Efienergia ha llançat per restaurar l'argilera de l'antiga Ceràmica Manresa, al terme de Sant Mateu però a tocar de Callús, i que la Generalitat ha admès a tràmit. En paral·lel a la moció, l'Ajuntament ha presentat al·legacions contra la mateixa proposta, i no descarta emprendre accions legals si prospera la possibilitat que el recobriment d'aquest espai es pugui fer amb escòries de foneria.

El nou programa de restauració de l'argilera, situada al paratge de la Vinya del Tòt, substitueix el que la mateixa empresa ja va presentar fa uns anys i que pretenia reblir l'antiga argilera amb bales d'Ecoparc (cubs de deixalles compactades). Aquella proposta va tenir l'oposició frontal dels ajuntaments de Sant Mateu i Callús, i també de veïns, fins al punt que es va crear la plataforma Salvem Callús per impedir que prosperés. La Generalitat va rebutjar aquell programa, però encara és als tribunals pendent de resoldre perquè Efienergia va recórrer aquella decisió.

Paral·lelament, l'empresa ha treballat en una nova proposta que ja es va començar a gestar fa un parell d'anys, però no ha estat fins a aquest estiu que la Generalitat ha anunciat la seva admissió a tràmit i ha comunicat a les parts afectades la possibilitat de presentar al·legacions (vegeu Regió7 del 31 de juliol). Ja de bon principi, l'Ajuntament de Callús s'ha malfiat de la nova proposta per considerar que «és un abocador camuflat», segons expressa en la mateixa moció. I és que, la idea és restaurar l'argilera amb materials naturals excavats (que inclouen terres, llims, sorres, graves o pedres), i àrids reciclats provinents de residus de la construcció (de formigó, ceràmics o mixtos, i de naturalesa inert), però també s'admet com a material de cobriment les escòries valoritzades siderúrgiques (escòries de foneria), que és el que es rebutja des de Callús. L'Ajuntament voldria que la restauració es limités «a materials nets», de manera «que aquesta zona es pugui revegetar per gaudir de la natura, i no pas amb altres materials que poden ocasionar danys tant a les persones com al medi ambient»

Nou al·legacions

Les nou al·legacions que ha presentat l'Ajuntament de Callús van en la línia d'impedir l'ús de material que, al seu entendre, pugui contaminar, com les escòries de foneria, i aposta perquè es recuperi un antic programa de restauració del 2008, que es limitava «a productes que no malmeten el medi ambient». També s'impugna el fet que s'admeti a tràmit una nova proposta quan l'anterior encara és als jutjats pendent de resoldre.

En la moció, l'Ajuntament avisa que en el cas que no prosperin les al·legacions presentades s'estudiaran «noves accions legals» a emprendre per impedir l'abocament d'escòries de foneria en aquest espai. Per altra banda, l'Ajuntament també dona suport a les accions de mobilització que pugui fer la plataforma Salvem Callús o altres entitats en contra del que es considera «un nou abocador».

L'Ajuntament de Sant Mateu també hauria presentat al·legacions, però a les quals aquest diari no ha tingut accés.