? El pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, demanarà públicament perdó a les víctimes dels abusos sexuals perpetrats en el si de l'activitat del monestir en l'homilia de la missa de demà, diumenge, al monestir. És una de les recomanacions que dona l'informe de la comissió d'investigació sobre aquests casos, on es parla d'un acte públic de reconeixement i petició de perdó, i situa els fets en relació amb les seves circumstàncies.

Així mateix, l'informe aconsella a l'abadia impulsar els mecanismes de cara a una reparació emocional i un acompa-nyament a les víctimes tant de V. T. M. com del monjo Andreu Soler, sempre que ho desitgin, i posant sempre al davant el benestar de les persones que van ser víctimes dels abusos sexuals en el seu dia.