L'Ajuntament de Santpedor distribueix ampolles entre els veïns que tenen animals per conscienciar que cal netejar els carrers dels excrements i orins dels gossos. La iniciativa s'emmarca en la campanya Respectem per a una bona convivència, que es va posar en marxa el maig passat per donar a conèixer la nova ordenança municipal sobre la tinença d'animals.

Fins ara s'han distribuït un centenar d'ampolles d'aigua plegables i fabricades sense el component tòxic BPA per diluir els orins de la mascota. Han passat a recollir aquesta ampolla com a part de la campanya prop d'una cinquena part dels propietaris de gossos que actualment estan censats a Santpedor.

Per altra banda, s'ha distribuït informació del contingut de la nova ordenança i de les sancions que es podran imposar en cas de no compliment. Igualment, es demana als propietaris que tinguin el seu animal de companyia censat, que en recullin els excrements de la via pública i els dipositin a les papereres o contenidors de rebuig, que portin els animals lligats i amb un collar on hi hagi la identificació censal i que es respecti la tranquil·litat del veïnat.