En el marc de la Primera Jornada del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, organitzada pel ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, l'ICS de la Catalunya Central i el SEM van rebre ahir premi a Madrid per la incorporació d'una nova metodologia d'atenció a les persones que tenen infart de miocardi. Els objectius són garantir que tots els passos es facin segons els procediments estandarditzats i donar una atenció més ràpida i segura als pacients que arriben als CAP.

És un document elaborat per professionals d'ambdues institucions on apareixen tots els passos que cal fer en cas d'atendre una persona amb infart de miocardi. A partir de preguntes molt concretes, els professionals d'atenció primària poden verificar que s'han fet tots els passos que cal. A més, d'aquesta manera, el Sistema d'Emergències Mèdiques disposa de tota la informació detallada i actualitzada, en cas d'haver d'atendre i traslladar el pacient.

Els darrers mesos, una seixantena de persones de la Catalunya Central ja han estat ateses amb aquest nou model i s'han millorat els temps de resposta dels professionals dels CAP.