L'Ajuntament de Sant Fruitós ha aprovat demanar a la conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat que promogui un Pla Director Urbanístic per al sector de l'Agulla, demanda que es fa conjuntament amb Manresa. La petició és encara un tràmit formal -que el ple municipal del consistori fruitosenc ha aprovat aquesta setmana-, però és rellevant perquè suposa la constatació que tots dos ajuntaments han sumat forces definitivament perquè hi hagi una ordenació urbanística global i conjunta d'una àrea molt sensible. Un sector que durant anys ha estat motiu de controvèrsia per propostes que cíclicament apareixien a un costat o l'altre dels dos termes municipals, a l'ombra dels respectius plans urbanístics municipals.

La petició es fa a la Generalitat perquè és l'administració que té la potestat d'activar un document d'ordenació de caràcter supramunicipal com ha de ser aquest pla director, però alhora els consistoris sol·liciten que s'encomanin els treballs de redacció al Consorci Urbanístic de l'Agulla.

De fet, aquesta demanada conjunta de tots dos Ajuntaments arrenca de la Junta General del Consorci que es va celebrar el 13 de novembre del 2018, en què es va fer una proposta d'avanç de modificació del planejament urbanístic general de Manresa i de Sant Fruitós de Bages que va ser aprovada pels plens de desembre d'ambdós ajuntaments. Arrel d'aquest avanç, es va determinar que era necessari formular un pla director que faci una ordenació global de tot l'àmbit, ja que està a cavall de dos municipis i es considera que un planejament únic és la millor manera de fer efectives les mesures que es van recollir en aquell avanç.

Entre els aspectes més rellevants, aquell document base a partir del qual s'hauria de bastir el futur Pla Director de l'Agulla prioritza el manteniment com a no urbanitzable dels sòls destinats als sistemes d'espais lliures, sistemes viaris i de camins públics i equipaments.

Piscines a l'aire lliure

Un dels aspectes que crida més l'atenció d'aquell avanç (del que Regió7 va informar àmpliament en l'edició del 14 de novembre de l'any passat) és que Manresa planteja la construcció d'unes piscines a l'aire lliure dins l'àmbit urbanístic de l'Agulla, que abasta molt més enllà del que és el recinte estricte del parc. El futur Pla Director ha de preveure un àmbit de sòl urbanitzable per al desenvolupament d'aquest equipament, i la possibilitat d'implantació de noves instal·lacions públiques destinats al lleure, l'esport i la natura.

Segons es va explicar després de la Junta General del Consorci del novembre passat, l'espai per a les futures piscines es reservaria en una àrea al terme municipal de Manresa entre el Parc Tecnològic i la zona del llac de l'Agulla, si bé no es va detallar exactament quants metres ocuparà ni quantes piscines es construiran perquè no hi ha projecte ni data.

L'avanç de planejament que ha de ser la base del Pla Director també preveia una futura ronda que connectarà el terme Sant Fruitós amb la urbanització de Pineda de Bages (dins del seu terme municipal) i que ajudarà a treure trànsit que actualment passa per dins el parc. La voluntat és descongestionar de vehicles les zones properes al tennis i al llac, o actualment es concentren bona part dels vehicles que hi accedeixen.

El futur document també ha d'ordenar els accessos i la mobilitat interna de l'àmbit de l'Agulla, amb previsió de diversos espais d'aparcament (bàsicament als perimetrals, com les zones de les pistes de tennis, les futures piscines i l'àrea del Parc Tecnològic) i millores en els recorreguts tant per fer a peu com en bicicleta i en transport públic. Fins i tot, ha de preveure la reserva de sòl necessària per possibilitar, en el futur, una parada dels Ferrocarrils de la Generalitat, tenint en compte que la línia que va de Manresa a Súria i Sallent, travessa aquest àmbit.

També es planteja preveure un àmbit de sòl urbanitzable per al desenvolupament residencial «de baixa intensitat» de l'àmbit del Camí de les Aigües i la inclusió dins del mateix dels terrenys que hi ha situats al nord del sector de la Parada (coneguts com Ca la Rodona), amb l'objectiu de destinar-los a sistema d'espais lliures.

Portal de l'Agulla, el detonant

La ubicació estratègica de l'àmbit de l'Agulla a cavall de dos termes municipals amb una forta pressió urbanística ha estat històricament motiu de controvèrsia. El darrer capítol i detonant del que ara ha motivat un acord per promoure una ordenació específica i conjunta de tot aquest sector va ser el projecte que es va conèixer ara fa uns quatre anys amb el nom de Portal de l'Agulla. Una proposta d'un promotor privat en terme de Sant Fruitós que preveia la construcció d'un hotel amb restaurant i gasolinera en uns terrenys al costat d'una de les rotondes que enllacen amb l'eix Transversal. En una junta del Consorci de l'Agulla que va tenir lloc el març del 2016, el govern fruitosenc es va quedar sol defensant el projecte, i ja en aquella ocasió els representants de l'Ajuntament de Manresa van argumentar que calia una ordenació d'usos àmplia, lluny de propostes parcials.

El projecte va ser tombat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central el juny del 2016, perquè entenia que contradeia la preservació d'aquest àmbit de l'Agulla que recullen tant el Pla Territorial de les Comarques Centrals com el Pla Director Urbanístic del Bages.

Per resoldre situacions com aquella, el Consorci, integrat pels dos Ajuntaments, va establir els acords i compromisos abans detallats, i va començar a treballar perquè aquests es palesin en el document urbanístic conjunt que ara es demana que promogui la Generalitat.