El municipi de Súria ha iniciat l'actualització de l'actual Pla de Mobilitat. Els treballs s'han iniciat amb la recollida de dades a través de càmeres que han estat instal·lades durant aquesta setmana a diversos punts del nucli urbà. L'objectiu d'aquesta revisió és actualitzar el contingut del Pla de Mobilitat per tal d'adaptar-lo a les necessitats actuals de la vila.

L'actualització del Pla ajudarà a planificar una mobilitat sostenible a curt i mitjà termini en àmbits com la circulació de vehicles i vianants, les zones d'aparcament, etcètera. L'actual Pla de Mobilitat de Súria va ser aprovat el juny del 2001. La contractació de l'esmentada empresa ha anat a càrrec de la Diputació, amb el cofinançament de l'Ajuntament.

La revisió del Pla de Mobilitat va ser sol·licitada l'any passat per l'Ajuntament de Súria i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Els treballs són a càrrec de l'empresa consultora VAIC Mobility (Sant Cugat del Vallès).