Cardona ha fet un pas endavant per a la futura creació d'una nova àrea residencial, amb capacitat fins a un total de 65 habitatges, al nucli de la Coromina. Una àrea que, quan es desenvolupi, permetrà tenir una oferta important d'habitatge en un municipi que n'està mancat i on es considera clau poder disposar d'un parc ampli per fixar població i atraure'n de nova.

El ple ordinari celebrat aquest dijous ha aprovat, per majoria absoluta, el Pla de Millora Urbana de Fontelles, que preveu la construcció d'aquests 65 nous habitatges (com a màxim) a la zona de Cal Camps, situada al nucli de la Coromina, entre la urbanització de Fontelles i el Pla de la Salut, en un espai de 19.550 metres quadrats.

El regidor d'Urbanisme, Joan Hernàndez, destacava que aquest és «el primer pla de millora urbana que es desenvolupa al municipi des que es va aprovar el POUM que ara tenim vigent, que és del 2015», i assegurava que es tracta «d'un projecte important per al desenvolupament de la Coromina i també per al conjunt de Cardona», on manca habitatge de nova creació.

El projecte -que impulsa un promotor privat- preveu una zona de desenvolupament amb habitatges unifamiliars i plurifamiliars. En concret, es dibuixen 17 cases en filera, 14 cases aïllades (amb possibilitat d'aparellar-se de dues en dues) i tres blocs de pisos que acolliran, en total, 34 habitatges. El 30% del total haurà de ser de Protecció Oficial.

El desenvolupament de la zona, a més, generarà 2.231 metres quadrats de zones verdes (l'11,41% de la superfície total) i 1.881 metres quadrats de zona per a equipaments (9,62%), a més dels vials previstos en la urbanització.

Quotes i padró municipal

Durant el ple, es va donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local per les tarifes de la llar d'infants municipal L'Aliret, que manté el mateix preu per a la matrícula que el curs passat (45 euros), i també les de menjador (6,20 euros) i de material escolar trimestral (22 euros). S'augmenta el 2% la quota mensual, que passa de 122 a 124 euros.

També es va donar compte, durant la sessió, de la xifra del padró l'1 de gener del 2019, que és de 4.636 habitants, molt similar a la de l'any anterior (-16).

Altres punts de l'ordre del dia van ser l'aprovació d'un increment retributiu al personal municipal del 0,25% i la designació de la regidora de Medi Ambient, Anna Maria Sala, com a representant municipal al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.