L'Ajuntament de Castellterçol ha aprovat un paquet d'inversions en diferents equipaments i espais que ascendeix a prop de 400.000 euros i que, majoritàriament, prové de l'estalvi generat. Una de les actuacions consistirà a fer diferents millores al Centre Espai Escènic, al qual es destinen 54.500 euros. La de més quantia serà per al projecte que es portarà a terme per a la millora de la trama urbana de la carretera BV-1245, de 150.443 euros. Altres inversions són la millora de camins a Vilanova i Esplugues, amb 28.830 euros; arranjaments al pavelló municipal (11.300 euros); l'habilitació d'un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics (11.300 euros); la instal·lació de llums solars al camí de la piscina (6.500 euros); la construcció d'una rampa de connexió de l'escola Ramona Calvet amb el bosquet de Can Sedó (61.900 euros); i obres d'arranjament a la instal·lació elèctrica a les escoles velles (21.200 euros) i a l'escola pública de primària (20.800 euros).