El ple ordinari de l'Ajuntament de Cardona celebrat aquest dijous ha aprovat, per majoria absoluta, el Pla de Millora Urbana de Fontellas, que preveu la construcció de fins a un total de 65 nous habitatges a la zona de Cal Camps, situada al nucli de La Coromina, entre la urbanització de Fontellas i el Pla de la Salut, en un espai que ocupa 19.550 metres quadrats.

El regidor d'Urbanisme, Joan Hernàndez, subratllava que aquest és "el primer pla de millora urbana que es desenvolupa al municipi des que es va aprovar el POUM que ara tenim vigent, que és del 2015" i assegurava que es tracta "d'un projecte important per al desenvolupament de La Coromina i també per al conjunt de Cardona", on hi manca habitatge de nova creació.

El projecte —que impulsa un promotor privat— preveu una zona de desenvolupament amb habitatges unifamiliars i plurifamiliars. En concret, es dibuixen 17 cases en filera, 14 cases aïllades (amb possibilitat d'aparellar-se de dues en dues) i tres blocs de pisos que acolliran, en total, 34 habitatges. Un 30% del total d'habitatges hauran de ser de Protecció Oficial.

El desenvolupament de la zona, a més, generarà 2.231 metres quadrats de zones verdes (un 11,41% de la superfície total) i 1.881 metres quadrats de zona per a equipaments (9,62%), a més dels vials previstos en la urbanització.

Quotes llar d'infants i padró municipal

Durant el ple, es va donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local per les tarifes de la Llar d'Infants Municipal L'Aliret, que manté el mateix preu per a la matrícula que el curs passat (45 euros), manté el preu del menjador (6,20 euros) i manté també el preu del material escolar trimestral (22 euros). Només augmenta en un 2% la quota mensual, que passa de 122 a 124 euros

.

També es va donar compte, durant la sessió, de la xifra del padró a 1 de gener de 2019, que és de 4.636 habitants, molt similar a la de l'any anterior (diferència de -16).

Altres punts de l'ordre del dia van ser l'aprovació d'un increment retributiu al personal municipal del 0,25% i la designació de la regidora de Medi Ambient, Anna Maria Sala, com a representant municipal al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.

Preguntes de l'oposició

El portaveu del PSC, Ferran Verdejo, va preguntar a l'equip de govern sobre la situació judicial de l'expropiació de Cal Sort, sobre la bastida situada a la plaça del Mercat i per la previsió de completar les illes de contenidors amb l'objectiu de facilitar el reciclatge als veïns. A més, el grup socialista va fer un prec: demanar una solució per als vianants al seu pas per la carretera del Miracle a la zona dels 100 pisos.

Per altra banda, el portaveu de Junts per Cardona, Joan Jané, va portar a la part de precs i preguntes el contenciós interposat per una constructora a l'Ajuntament en relació a les obres de l'Auditori i el Camp de Vida Activa; així com el model de gestió de l'escola municipal de música, Musicant, i preguntant sobre els problemes de finançament.