Un total de 680 persones ja han sol·licitat un nou gual a Sant Fruitós en el marc de la campanya de guals gratuïts impulsats per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages durant els anys 2018 i 2019. Una iniciativa que finalitzarà el proper 31 de desembre.

La campanya de guals per tal d'adaptar-se a la normativa vigent, consisteix en que tots els veïns que en sol·licitin un no han d'abonar la quota tributària a l'Ajuntament durant els exercicis del 2018 i 2019 i han de pagar únicament 21 euros per tal d'obtenir la llicència, que implica el lliurament de la placa corresponent.

En el marc de la campanya, l'Ajuntament es fa càrrec de les obres que siguin necessàries en el cas que calgui modificar la vorera i, per tant, no cal sol·licitar cap tipus de llicència d'obres ja que els treballs els realitza directament l'Ajuntament. Recordem que no disposar de gual i trepitjar la vorera amb un vehicle pot implicar sancions d'entre 100 i 300 euros segons l'Ordenança Municipal.

Les persones interessades en sol·licitar la regularització tenen temps fins el 31 de desembre per a realitzar els tràmits corresponents. A dia d'avui, el municipi ja disposa de 1.467 guals registrats.