Sant Fruitós portarà a terme al centre educatiu Pla del Puig un programa d'estalvi energètic que ja s'està aplicant a l'altra escola pública de primària, la Monse-nyor Gibert, i que en el temps que fa que el porta a terme ha aconseguit reduir la despesa energètica i ha obtingut com a contrapartida un incentiu econòmic que recau en el centre educatiu. En concret, enguany ha fet un estalvi de 236,85 euros.

Des de l'any 2014 l'Ajuntament porta a terme el projecte anomenat Euromet 50/50, una proposta europea que pretén promoure l'estalvi energètic d'escoles i instituts mitjançant un incentiu econòmic consistent en el retorn al centre del 50 % de l'estalvi aconseguit durant l'any per part de l'Ajuntament, que és qui assumeix les factures que es generen pel consum d'electricitat i calefacció.

Enguany, l'escola Pla del Puig s'adhereix a aquesta proposta per fomentar l'estalvi d'energia per a calefacció, aigua calenta i electricitat.